F-3S PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA BETONU

F-3S PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA BETONU

Domieszka przeznaczona do wykonywania mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania. Wyraźnie przyspiesza początek czasu wiązania betonu nawet do 50% i nie obniża wytrzymałości końcowej. Umożliwia to szybsze zdejmowanie szalunków, wyjmowanie elementów z form, zacieranie posadzek. Pozwala na przyspieszenie toku prac zarówno latem jak i zimą w (temp. otoczenia -10°C.)

Przeznaczenie

 • wszędzie tam gdzie przyspieszenie prac jest technologicznie niezbędne
 • jeśli istnieje potrzeba dotrzymania zagrożonych terminów
 • jeśli istnieje potrzeba szybkiego zakończenia prac
 • wszelkie prace przy wykonywaniu wylewek, obrzutek, konstrukcji i elementów betonowych

Korzyści

 • wyraźnie przyspiesza
 • szybko otwiera nowy front robót
 • szybko pozwala zakończyć roboty
 • mieszanka staje się bardzo plastyczna co ułatwia jej urabialność, transport, zagęszczanie, lepiej przylega do zbrojenia
 • następuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę zarobową o ponad 10% co w rezultacie pozwala zmniejszyć ilość cementu
 • po związaniu beton jest bardziej odporny na czynniki atmosferyczne (nasiąkliwość, mrozoodporność)

Sposób użycia
Stosujemy ograniczoną ilość wody !!. Domieszkę dodajemy do niewielkiej ilości wody zarobowej. Mieszamy cement z kruszywem ok. 3 min., następnie dodajemy wodę zarobową z plastyfikatorem. Po dodaniu wody z dodatkiem zaprawa powinna być nadal gęsta. Wtedy do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości. Uwaga: czas mieszania zaprawy z domieszką ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza).

Dozowanie
0,5l - 1l na 50kg cementu tj. (1% - 2%) w stosunku do masy cementu.
Ilość zużycia zależy od rodzaju kruszywa, cementu jaki stosujemy, temperatury otoczenia. Maksymalne dozowanie 150ml (2%).

Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać razem z materiałami palnymi i utleniaczami.

Opakowania
F-3S pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy
Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Dane techniczne

 • Stan skupienia: ciecz
 • Barwa: bezbarwna
 • Zapach: bez zapachu
 • Gęstość: 1,4 g/cm3 w 20°C
 • Ph: 5,5 - 7,5
 • Temp. krzepnięcia: -10°C
 • Zawartość chlorków: 1,5%
 • Zawartość alkaliów: 0,06%

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1.

Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 4/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Potrzebujesz więcej informacji?

   

Zadzwoń:
tel.: +48 602 748 757
tel.: +48 62 721 67 88

   

Napisz:
e-mail:
biuro@sklady-producentow.com.pl