FLUX-1

FLUX-1

Nowoczesny plastyfikator do betonu, wylewek, wielkich konstrukcji i drobnych elementów. Idealny do ogrzewania podłogowego. Zwiększa wytrzymałość betonu ca 15% lub o 15% pozwala zaoszczędzić ilość cementu. Zwiększa wodo- i mrozoodporność poprawia wygląd wykonanego produktu. Jest ekologicznie czysty, nie powoduje korozji stali. Przy wytwarzaniu silnie uplastycznia, lekko wydłuża urabialność, zapobiega segregacji kruszywa i oddzielania się wody w betonie, ułatwia pompowanie.

Przeznaczenie

 • do wytwarzania posadzek przy ogrzewaniu podłogowym
 • do wytwarzania betonowych konstrukcji, ścian oporowych
 • do podłóg, tarasów, wylewek betonowych
 • do basenów wodnych, zbiorników ścieków,
 • do wytwarzania betonu szalowanego,
 • do wytwarzania kostki brukowej, płyt chodnikowych, kanałowych, rur, kręgów, ogrodzeń betonowych, dachówek cementowych i wielu innych produktów
 • do zapraw cementowych
 • w węzłach betoniarskich
 • do produkcji betonów towarowych, drogowych.

Korzyści

 • redukuje cenę betonu poprzez redukcję ilości cementu w betonie lub zwiększenie wytrzymałości
 • powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i ściskanie zwiększa wodoszczelność, mrozoodporność i odporność betonu na sole posypowe i warunki atmosferyczne
 • jest ekologicznie czysty, nie powoduje korozji stali
 • zewnętrzna powierzchnia betonu cechuje się dobrym wyglądem, bez porów i przebarwień.
 • Przy wytwarzaniu zapobiega segregacji kruszywa i oddzielaniu się wody w betonie,
 • celowo przedłuża urabialność mieszanki betonowej,
 • ułatwia pompowanie, rozkładanie i wyrównywanie mieszanki betonowej

Sposób użycia
Stosujemy ograniczoną ilość wody. Domieszkę dodajemy do niewielkiej ilości wody zarobowej. Mieszamy cement z kruszywem ok. 3min następnie dodajemy wodę zarobową z plastyfikatorem. Po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa powinna być gęsta i wtedy do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości. Uwaga: czas mieszania zaprawy z domieszką ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza) .

Zużycie
150 ml -300 ml na 50 kg cementu. tj. ( 0,3% - 0,6% ) w stosunku do masy cementu.
Ilość zużycia zależy od rodzaju kruszywa, cementu jaki stosujemy, temperatury otoczenia. Maksymalne dozowanie 150 ml ( 0,6% )

Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania
FLUX-1 pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i oraz beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy
Flux-1 jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne

 • Stan skupienia: ciecz
 • Barwa: bezbarwna
 • Zapach: bez zapachu
 • Gęstość: 1,03 g/cm3 w 20°C
 • Ph: 5,5 - 7,5
 • Zawartość chlorków: 0,01 %
 • Zawartość alkaliów: 0,5 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 5/2010 Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Potrzebujesz więcej informacji?

   

Zadzwoń:
tel.: +48 602 748 757
tel.: +48 62 721 67 88

   

Napisz:
e-mail:
biuro@sklady-producentow.com.pl