HYDROPROOF

HYDROPROOF

Nowoczesny plastyfikator do wytwarzania wodoszczelnych konstrukcji i elementów betonowych narażonych na stały lub okresowy dostęp wody. Uszczelniony beton wytrzymuje ciśnienie nawet do 60 m naporu słupa wody (czyli wysokość dwóch wieży kościelnych). Podwyższona szczelność i obniżona nasiąkliwość zwiększają odporność na mróz i sole odladzające. Zamykając pory kapilarne ogranicza tworzenie wykwitów węglanowych. Jest substancją ekologicznie czystą.

Przeznaczenie

 • do wytwarzania betonowych konstrukcji, ścian oporowych narażonych na wilgoć lub na ciśnienie wody
 • do podłóg, tarasów, wylewek betonowych narażonych na wilgoć
 • do basenów wodnych, zbiorników na ścieki
 • do fundamentów, piwnic, podziemnych garaży
 • do wytwarzania kostki brukowej, płyt chodnikowych, kanałowych, rur, kręgów, ogrodzeń betonowych, dachówek cementowych i wielu innych produktów
 • do wykonywania wodoszczelnego betonu na płyty stropowe
 • do produkcji wodoszczelnych betonów towarowych, drogowych

Korzyści

 • podnosi wodoszczelność do 60 m słupa wody (wysokość dwóch wieży kościelnych)
 • zamykając pory kapilarne ogranicza powstawanie wykwitów węglanowych
 • zwiększa odporność betonu na sole posypowe i warunki atmosferyczne
 • wydłuża czas eksploatacji betonu
 • w produkcji lekko uplastycznia mieszankę betonową redukując ilość wody zaczynowej
 • lekko napowietrza nie zmieniając czasu wiązania
 • zapobiega segregacji kruszywa i oddzielaniu się wody w betonie
 • jest substancją ekologicznie czystą, nietoksyczną, niepalną

Sposób użycia
Stosujemy ograniczoną ilość wody. Hydroproof dodajemy do niewielkiej ilości wody zarobowej. Mieszamy cement z kruszywem ok. 3 min., następnie dodajemy wodę zarobową z plastyfikatorem. Po dodaniu wody z dodatkiem zaprawa powinna być nadal gęsta. Wtedy do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości. Uwaga: czas mieszania zaprawy z domieszką ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza).

Dozowanie
500ml na 50kg cementu tj. (1%) w stosunku do masy cementu.
Ilość zużycia zależy od rodzaju kruszywa, cementu jaki stosujemy, temperatury otoczenia. Maksymalne dozowanie 500ml (1%).

Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Opakowania
HYDROPROOF pakowany jest w butelki 1l (op. zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l,beczki 200l i kontenery 1000l.

Bezpieczeństwo pracy
HYDROPROOF jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy

Dane techniczne

 • Stan skupienia: ciecz
 • Barwa: jasnoróżowa
 • Zapach: bez zapachu
 • Gęstość: 1,0g/cm3 w 20°C
 • Ph: 11 - 13
 • Zawartość chlorków: 0,01%
 • Zawartość alkaliów: 1%

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1.

Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 8/2010

Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.

Potrzebujesz więcej informacji?

   

Zadzwoń:
tel.: +48 602 748 757
tel.: +48 62 721 67 88

   

Napisz:
e-mail:
biuro@sklady-producentow.com.pl